UTAP бесплатно доставит прохладный арбуз и сыр в жаркий день лета

Get sliced watermelon and cheese from UTAP

Yayın qızmar istisində sərin qarpız və pendir UTAP çatdırır

UTAP has launched a courier service!

Единое мобильное приложение для заказа водителя и курьеров UTAP совместно с рестораном Солоха 24 августа бесплатно доставит прохладный арбуз и сыр.

Для заказа:

 • Скачайте мобильное приложение UTAP по ссылке www.utap.info/ios или www.utap.info/android
 • 24 августа откройте приложение UTAP c 12:00 по 16:00
 • Выберите тариф UTAPQARPIZ, укажите свое местоположение и закажите доставку
 • Прохладный арбуз и сыр от ресторана Солоха будут доставлены вам от UTAP

Mobile app to book a ride and request a courier - UTAP together with Soloha restaurant launched the free delivery of sliced cold watermelon and cheese. The service is available only one day - 24th August.

To get your order:

 • Download the UTAP application from www.utap.info/ios or www.utap.info/android
 • Open your app on 24 th of August from 12:00 till 16:00
 • Select UTAPQARPIZ from available options, indicate the delivery address and place the order
 • Cold watermelon and cheese from Soloha will be delivered to you by UTAP.

Kuryer və şəxsi sürücü sifarişi üçün vahid mobil proqramı olan UTAP 24 avqust pulsuz sərin qarpız və pendir çatdıracaq. Aksiya Soloha restoranı ilə birlikdə keçiriləcək.

Sifariş üçün:

 • UTAP mobil proqramını qeyd olunan linkdən www.utap.info/ios və ya www.utap.info/android yükləyin
 • 24 avqust saat 12:00 - 16:00 arası UTAP mobil proqramını açın
 • UTAPQARPIZ tarifini seçin, olduğunuz yeri seçərək qarpız sifariş edin.
 • Soloha restoranından sərin qarpız və pendir UTAP bir neçə dəqiqə ərzində sizə çatdıracaq!
Success