Acqalma.az осуществляет доставку еды и продуктов клиентам в день заказа в течение 30 минут с помощью сервиса UTAP!

Acqalma.az uses UTAP to deliver customers hot meals within 30 minutes

Acqalma.az müştərilərə UTAP-ın köməkliyi ilə qaynar yeməkləri 30 dəqiqə ərzində çatdırır!

Acqalma.az  uses UTAP to deliver customers hot meals within 30 minutes

Acqalma.az — это маркетплейс, объединяющий сотни ресторанов, кафе и супермаркетов. Клиенты могут заказать через сайт любимые блюда или продукты.

Клиенты получают заказы в тот же день в течении 30-60 минут. Все заказы оформляются через сайт и попадают в сервис UTAP, далее в автоматическом режиме распределяются среди курьеров, которые находятся поблизости.

“Благодаря сервису UTAP мы можем концентрироваться на развитии нашего проекта и расширять количество ресторанов, кафе и супермаркетов. UTAP позволяет осуществлять доставку быстро и качественно.”,
сказал Джамиль Ализаде, руководитель Acqalma.az

Acqalma.az is the online marketplace where customers can place an order for hot meals and goods from hundreds of restaurants, cafes, and supermarkets located in Baku.

Customers received their orders within 30 minutes the same day. All orders are creating online via www.acqalma.az and are synchronizing with UTAP online delivery system. Then UTAP software distributes the received orders from customers automatically among delivery men who are close to the restaurants or cafes.

“Having a partnership with UTAP we concentrate our efforts on our core business and involve more and more restaurants cafes and supermarkets. UTAP helps us to deliver the orders quickly and with no damage to quality of food”,
said Jamil Alizada, Head of Acqalma.az

Acqalma.az — yerli restoran, kafe və supermarketləri bir yerdə birləşdirən onlayn platformadır. Müştərilər veb səhifənin köməkliyi ilə istədiyi yemək və məhsulların sifarişini edə bilərlər.

Müştərilərə sifarişlər həmin gün,30 dəqiqə ərzində çatdırılır. Bütün sifarişlər sayt vasitəsi ilə formalaşır və UTAP sisteminə daxil olur. UTAP-ın müasir proqram sistemi avtomatik rejimdə ən yaxın kuryerlərə sifarişi göndərir.

“UTAP xidmətinin köməkliyi ilə, biz əlavə restoran, kafe və supermarketlər əlavə etməyi davam edə bilərik, çünki UTAP vaxtında və keyfiyyətli çatıdırlma edir.”,
- deyə Acqalma.az şirkətin meneceri Cəmil Əlizadə qeyd etdi.
Success