Сервис для заказа такси, курьеров и автобусов UTAP предлагает новую услугу “3 в 1”.

UTAP offers “3 in 1” service.

Taksi, kuryer və avtobus xidməti göstərən UTAP şirkəti yeni "3-ü 1-də" xidmətini təklif edir!

Taxi, courier and bus providing company UTAP offers 3 in 1 service

Что это такое? Услуга “3 в 1” это:

  1. 1. Такси и аренда машины с водителем - 30 секунд и машина уже на пути к вам!
  2. 2. Курьерские услуги - Доставка в тот же день в течении 30 минут!
  3. 3. Автобусы - доступны автобусы вместимостью от 7 до 50 пассажирова!
«Преимущества новой услуги заключается в том, что вы подписываете договор с одной компанией и получаете все 3 перечисленные услуги. Вам нет необходимости заключать договора с разными компаниями для оказания этих услуг»,
— сказала Сабина Асланова, директор компании UTAP.

Дополнительную информацию можно получить здесь.

The new services includes:

  1. 1. Taxi and car rent services - 30 seconds and a car is on its way to you!
  2. 2. Delivery services - same day delivery in 30 minutes!
  3. 3. Buses and shuttles - available from 7 to 50 passengers seats!
“The benefit of new service is you sign one contract with UTAP and get all these three services: taxi, bus and couriers”,
said Sabina Aslanova, Director, UTAP.

For detailed information, please visit here.

"3-ü 1-də" xidməti bu:

  1. 1. Taksi xidməti və sürücü ilə avtomobil kirayəsi - 30 saniyə - və maşın artıq sizə doğru yoldadır
  2. 2. Kuryer xidməti - hәmin gün 30 dәqiqә әrzindә çatdırılma!
  3. 3. Avtobus xidməti - 7 -50 sərnişin üçün avtobuslar!
“Yeni xidmətin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz taksi, avtomobil və avtobus xidmətləri üçün UTAP ilə müqavilə bağlayırsınız və bu xidmətləri əldə edirsiniz”,
- deyə şirkətin direktoru Səbinə Aslanova qeyd etdi.

Əlavə məlumatı burada baxa bilərsiniz.

Success